Το www.oneklik.gr είναι το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα (στο παρόν  καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος) πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε και λειτουργεί η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ONEKLIK E.Ε.» (Α.Φ.Μ. 801629190 – Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160428203000), που εδρεύει στον Χολαργό Αττικής, επί της οδού Ναυαρίνου 67, Τ.Κ. 15562. Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@oneklik.gr, Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης ηλεκτρονικού καταστήματος: 2107007382.

Επισημαίνουμε ότι, όλοι οι αναφερόμενοι όροι και προϋποθέσεις, που αναφέρονται στο παρόν,  θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.oneklik.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο παρόν καλούμενος για συντομία «επισκέπτης» ή/και «χρήστης» ή «πελάτης» αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους αναφερόμενους στο παρόν όρους, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.