Η Εταιρεία μας πραγματοποιεί εκτέλεση παραγγελιών και παράδοση των αντίστοιχων προϊόντων εντός αποκλειστικά και μόνο της Ελληνικής Επικράτειας.

Οι αποστολές προϊόντων (εώς 10kgs) από την Εταιρεία μας εντός της Ελληνικής Επικράτειας, γίνονται από τις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών «ΕΛΤΑ Courier & Courier Center». Οι αποστολές  άνω των 10kgs (είτε πρόκειται για πραγματικό βάρος είτε για ογκομετρικό) πραγματοποιούνται με μεταφορική εταιρία κατόπιν επικοινωνίας. Το κατάστημα λειτουργεί μόνο διαδικτυακά και δεν υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής από τον πελάτη.

Ειδικότερα:

Α. Έξοδα αποστολής

Αποστολή με Courier στην Έδρα σας

Τα έξοδα αποστολής, τα οποία επιβαρύνουν τον πελάτη, ανέρχονται στο ποσό των 3.00€ , για τις παραδόσεις προϊόντων σε τόπους παράδοσης εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Για αγορές άνω των 49.00€ τα μεταφορικά είναι δωρεάν εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Β. Χρόνος παράδοσης της παραγγελίας

Οι αποστολές των παραγγελιών σας πραγματοποιούνται καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακων, αργιών και γενικών απεργιών και οι παραδόσεις γίνονται κατά τις ώρες παράδοσης των συνεργαζόμενων εταιρείων ταχυμεταφορών «ΕΛΤΑ Courier & Courier Center», εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Η αποστολή της παραγγελίας στο σύνολό της και η παράδοση των εμπορευμάτων θα διενεργείται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών για τις περιοχές εντός αστικών κέντρων (πολεοδομικών συγκροτημάτων Δήμων) και εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών  για την υπόλοιπη Ελλάδα (δυσπρόσιτες περιοχές), από την από μέρους μας λήψη της παραγγελίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας των εμπορευμάτων.

*Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν ισχύουν σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς και παράδοσης.

Γ. Καθυστέρηση παράδοσης της παραγγελίας

Η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη και προσήκουσα παράδοση των προϊόντων σας, ωστόσο διατηρούμε την επιφύλαξη ότι η παράδοση του(ων) προϊόντος(ων) σας δύναται να καθυστερήσει σε περίπτωση, ενδεικτικά αναφερόμενες, που (α) διαπιστώθηκε ότι το προϊόν κατά τον ποιοτικό έλεγχο έχει ελάττωμα, (β) υφίσταται γεγονός ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες, ή κάθε άλλο γεγονός έξω από τη σφαίρα επιρροής και ελέγχου μας το οποίο δύναται να επηρεάσει τη μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας, (γ) υπάρχει έλλειψη επαρκούς αποθέματος (stock). Στις ανωτέρω περιπτώσεις θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς το προϊόν που έχει καθυστερήσει ή δεν είναι διαθέσιμο ή να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό ή να σας ενημερώσουμε για το χρόνο παράδοσης του προϊόντος που δεν είναι άμεσα διαθέσιμο. Σε περίπτωση που δε σας ικανοποιεί η πρότασή μας, έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία εν μέρει ή στο σύνολό της και να σας επιστρέψουμε τυχόν χρήματα που έχετε καταβάλλει, σε κάθε δε περίπτωση για να σας δώσουμε τις εναλλακτικές λύσεις που διαθέτει η εταιρία μας. Σε περίπτωση καθυστέρησης μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας στο τηλ: 2107007382 ή στη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], στα οποία και μπορείτε να δηλώσετε την ακύρωση της παραγγελίας σας στο σύνολο της ή σε μέρος αυτής.

Δ. Γενικοί όροι περί αποστολής προϊόντων.

            Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τους όρους και τις τιμές αποστολής κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση υποχρεουμένη να ενημερώσει τους υποψήφιους πελάτες της για τις μεταβολές αυτές με αναθεώρηση των παρόντων όρων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ε. Προθεσμία εκπλήρωσης της πώλησης-παράδοσης.

Ο χρόνος παράδοσης των πωλουμένων προϊόντων προσδιορίζεται στην παραγγελία αναλόγως της διαθεσιμότητας, επιβεβαιώνεται στην αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους της Εταιρείας μας, και είναι το πολύ τριάντα (30) ημέρες από το χρόνο της κατάρτισης της πώλησης εκτός αν υπάρξει ειδική διαφορετική συμφωνία των μερών που επιβεβαιώνεται εγγράφως, με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Σε περίπτωση που τέτοιος χρόνος δεν συμφωνηθεί και επιβεβαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο με τον ανωτέρω τρόπο, η παράδοση θα γίνεται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την αποδοχή της παραγγελίας και κατάρτιση της πώλησης. Σε περίπτωση εκτάκτου και απρόβλεπτου κωλύματος που τυχόν θα  αντιμετωπίσει η Εταιρεία μας όσον αφορά την παράδοση προϊόντος/προϊόντων, η τελευταία δικαιούται να αναβάλει μία μόνον φορά την παράδοση του συνόλου ή μέρους των πωληθέντων προϊόντων, με έγγραφη δήλωσή της (μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) προς τον πελάτη (παράλληλα θα γίνεται και τηλεφωνική ενημέρωση), εφόσον δεν υπερβαίνει ο συνολικός χρόνος αναμονής, μαζί με την αναβολή, τις τριάντα (30) ημέρες από το χρόνο έγκρισης της παραγγελίας και κατάρτισης της πώλησης. Άλλως σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών λόγω κωλύματος ή αδυναμίας της Εταιρείας μας να πραγματοποιήσει την παράδοση στον πελάτη, τότε μόνον ο πελάτης θα δικαιούται εφόσον το επιθυμεί, να ορίσει νέα δεύτερη προθεσμία προς παράδοση καθ’ υπέρβαση των τριάντα (30) ημερών (τέτοια νέα προθεσμία δεν είναι απαραίτητη εάν η Εταιρεία αρνείται την παράδοση γενικά, ή εάν η παράδοση εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του πελάτη μόνον αν γινόταν στη νόμιμη προθεσμία των τριάντα (30) ημερών και είχε σχετικά ενημερώσει ο πελάτης την Εταιρεία μας). Αν δεν τηρηθεί και η συμπληρωματική προθεσμία που θα ορίσει ο πελάτης, τότε ο τελευταίος δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης ως προς τα καθυστερούμενα είδη. Το υπόλοιπο της παραγγελίας εκτελείται κανονικά εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, θα χρησιμοποιηθούν σαν σύνολο  και έχουν παρακολουθηματικό χαρακτήρα το ένα με το άλλο και ο πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η Εταιρεία μας οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

Ζ. Ενδείξεις Διαθεσιμότητας

Επισημαίνεται ότι πριν προχωρήσετε στην ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, σε κάθε προϊόν θα βρείτε ένδειξη της διαθεσιμότητάς του:

  • Παράδοση σε 1 – 3 ημέρες (Το προϊόν είναι διαθέσιμο και συνήθως αποστέλλεται σε 1-2 εργάσιμες ημέρες)
  • Παράδοση σε 4 – 10 ημέρες (Το προϊόν είναι διαθέσιμο σε αποθήκη Προμηθευτή μας και συνήθως αποστέλλεται σε 3-5 εργάσιμες ημέρες)
  • Παράδοση εώς 30 ημέρες ((Το προϊόν είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τον χρόνο παράδοσης)

Διευκρινίζεται ότι η τελική επιβεβαίωση διαθεσιμότητας πραγματοποιείται κατά την επεξεργασία της παραγγελίας και τη συλλογή των προϊόντων στο κέντρο διανομής, όπου οριστικοποιείται και προγραμματίζεται η αποστολή της παραγγελίας σας σε όσα προϊόντα επιβεβαιωθεί η διαθεσιμότητα. Εφόσον τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα η Εταιρεία μας επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία και να απορρίψει τη συγκεκριμένη πώληση. Στην περίπτωση αυτή θα ενημερώσει και επιστρέψει το σύνολο του τυχόν καταβληθέντος τιμήματος της ακυρωθείσας παραγγελίας.